SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAPONSKÉ KULTURY

Kdo jsme?

Jak již z názvu vyplývá, sdružení má za cíl především propagovat japonskou kulturu. Vzhledem k zaměření členů se chceme věnovat především japonskému komixu, manze, a animovaným filmům, anime. Mimo těchto bysme se rádi zaměřili i na další díla, především filmového rázu.

Vhodným nástrojem k této propagaci se nám jeví organizování kulturních akci, kde by tato propagace probíhala, proto bychom rádi navázali na tradici našich předchůdců a vedli další ročníky kulturní akce zvané Akicon. V rámci této akce bychom rádi zachovali tradici předchozích let, případně upravili skladbu programu tak, aby byl při plnění našich cílů efektivnější a zároveň také atraktivnější pro zájemce o tuto akci.

Věříme, že nejsme jediní, kdo by se chtěl podporou japonské kultury zabývat. Rádi budeme při plnění našeho poslání spolupracovat s téměř kýmkoliv, kdo bude ochoten spolupracovat.

Stanovy sdružení ve formátu PDF

Co děláme

Kontakt